Link 1 anstad.com, Link 2 sosmap.net, Link 3 cultureandyouth.org, Link 4 xoilac1.site, Link 5 phongkhamago.com, Link 6 myphamtocso1.com, Link 7 greenparkhadong.com, Link 8 xmx21.com, Link design 686.design, Link blog 6686.blog, Link express 6686.express,
Kênh kết nối

Full mã lệnh cheat Pokemon Emerald đầy đủ và cách nhập Cheat Code

Thủ thuật | by Hoàng Ngọc Hùng

Full mã lệnh cheat Pokemon Emerald đầy đủ và cách nhập Cheat Code game đơn giản và đầy đủ nhất dành tặng riêng cho các bạn yêu thích trò chơi Pokemon.

Pokemon Emerald là một trò chơi, mà những tín đồ đam mê các dòng game Pokemon từ online hay Offline, trên máy tính PC hay trên điện thoại mobile. Tuy nhiên, để chơi tốt được tựa game này thì mọi người không thể nào không dùng các mã lệnh cheat Pokemon Emerald vì nó sẽ hỗ trợ tăng tốc độ, hỗ trợ người chơi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Vốn cũng đang chơi tựa game này, ThaoCode sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhập Cheat Code vào game Pokemon Emerald để giúp các bạn có thể thực hiện thành công nếu có ý định sử dụng.

Hướng dẫn cách nhập lệnh Cheat Pokemon Emerald

Bước 1: Trong game Pokemon Emerald, các bạn nhấn chọn Cheat > Cheat list

Xem thêm: Danh sách mã lệnh cheat GTA IV đầy đủ nhất

ma lenh cheat pokemon emerald 1 jpg

Bước 2: Sau đó, chọn Gameshark

ma lenh cheat pokemon emerald 2 jpg

Bước 3: Bây giờ, nhập tên mã cheat (ô Description) và code cheat bằng các mã bên dưới > Ok

ma lenh cheat pokemon emerald 3 jpg

Full mã lệnh Cheat Pokemon Emerald đầy đủ

Mã cheat Pokemon Emerald để mua RS Key Items/ Key Item/ Item

ma lenh cheat pokemon emerald 4 jpg

Giao diện game Pokemon Emerald

Các bạn nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong đó xxx là các mã số bên dưới:

 • 00D – Potion
 • 00E – Antidote
 • 00F – Burn Heal
 • 010 – Ice Heal
 • 011 – Awakening
 • 012 – Paralyz heal
 • 013 – Full Restore
 • 014 – Max Potion
 • 015 – Hyper Potion
 • 016 – Super Potion
 • 017 – Full Heal
 • 018 – Revive
 • 019 – Max Revive
 • 01A – Fresh Water
 • 01B – Soda Pop
 • 01C – Lemonade
 • 01D – MooMoo Milk
 • 01E – Energy Powder
 • 01F – Energy Root
 • 020 – Heal Powder
 • 021 – Revival Herb
 • 022 – Ether
 • 023 – Max Ether
 • 024 – Elixir
 • 025 – Max Elixir
 • 026 – Lava Cookie
 • 027 – Blue Flute
 • 028 – Yellow Flute
 • 029 – Red Flute
 • 02A – Black Flute
 • 02B – White Flute
 • 02C – Berry Juice
 • 02D – Sacred Ash
 • 02E – Shoal Salt
 • 02F – Shoal Shell
 • 030 – Red Shard
 • 031 – Blue Shard
 • 032 – Yellow Shard

Tham khảo: Hướng dẫn nhập lệnh cheat GTA III chi tiết

 • 033 – Green Shard
 • 03F – HR Up
 • 040 – Protein
 • 041 – Iron
 • 042 – Carbos
 • 043 – Calcium
 • 044 – Rare Candy
 • 045 – PP Up
 • 046 – Zinc
 • 047 – PP Max
 • 049 – Guard Spec
 • 04A – Dire Hit
 • 04B – X Attack
 • 04C – X Defend
 • 04D – X Speed
 • 04E – X Accuracy
 • 04F – X Special
 • 050 – Poke Doll
 • 051 – Fluffy Tail
 • 053 – Fire Stone
 • 054 – Max Repel
 • 055 – Escape Rope
 • 056 – Repel
 • 05D – Sun Stone
 • 05E – Moon Stone
 • 05F – Fire Stone
 • 060 – Thunder Stone
 • 061 – Water Stone
 • 062 – Leaf Stone
 • 067 – Tiny Mushroom
 • 068 – Big Mushroom
 • 06A – Pearl
 • 06B – Big Pearl
 • 06C – Stardust
 • 06D – Star Piece
 • 06E – Nugget
 • 06F – Heart Scale
 • 103 – Mach Bike
 • 104 – Coin Case
 • 105 – ItemFinder
 • 106 – Old Rod
 • 107 – Good Rod
 • 108 – Super Rod
 • 109 – SS Ticket
 • 10A – Contest Pass
 • 10B – ?
 • 10C – Wailmer Pail
 • 10D – Devon Goods
 • 10E – Soot Sack
 • 10F – Basement Key
 • 110 – Acro Bike
 • 111 – Pokeblock Case
 • 112 – Letter
 • 113 – Eon Ticket
 • 114 – Red Orb
 • 115 – Blue Orb
 • 116 – Scanner
 • 117 – Go-Goggles
 • 118 – Meteorite
 • 119 – Rm 1 Key
 • 11A – Rm 2 Key
 • 11B – Rm 4 Key
 • 11C – Rm 6 Key
 • 11D – Storage Key
 • 11E – Root Fossil
 • 11F – Claw Fossil
 • 120 – Devon Scope

Mã cheat Pokemon Emerald mua TMs & HMs

ma lenh cheat pokemon emerald 5 jpg

Đồ họa trong game Pokemon Emerald

Các bạn nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong đó xxx là các mã số bên dưới:

 • 121 – TM01
 • 122 – TM02
 • 123 – TM03
 • 124 – TM04
 • 125 – TM05
 • 126 – TM06
 • 127 – TM07
 • 128 – TM08
 • 129 – TM09
 • 12A – TM10
 • 12B – TM11
 • 12C – TM12
 • 12D – TM13
 • 12E – TM14
 • 12F – TM15
 • 130 – TM16
 • 131 – TM17
 • 132 – TM18
 • 133 – TM19
 • 134 – TM20
 • 135 – TM21
 • 136 – TM22
 • 137 – TM23
 • 138 – TM24
 • 139 – TM25
 • 13A – TM26
 • 13B – TM27
 • 13C – TM28
 • 13D – TM29
 • 13E – TM30
 • 13F – TM31
 • 140 – TM32
 • 141 – TM33
 • 142 – TM34
 • 143 – TM35
 • 144 – TM36
 • 145 – TM37
 • 146 – TM38
 • 147 – TM39
 • 148 – TM40
 • 149 – TM41
 • 14A – TM42
 • 14B – TM43
 • 14C – TM44
 • 14D – TM45
 • 14E – TM46
 • 14F – TM47
 • 150 – TM48
 • 151 – TM49
 • 152 – TM50
 • 153 – HM01
 • 154 – HM02
 • 155 – HM03
 • 156 – HM04
 • 157 – HM05
 • 158 – HM06
 • 159 – HM07
 • 15A – HM08

Mã cheat Pokemon Emerald mua Berries

ma lenh cheat pokemon emerald 6 jpg

Một Pokemon đáng yêu trong game

Các bạn nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong đó xxx là các mã số bên dưới:

 • 085 – Cheri Berry
 • 086 – Chesto Berry
 • 087 – Pecha Berry
 • 088 – Rawst Berry
 • 089 – Aspear Berry
 • 08A – Leppa Berry
 • 08B – Oran Berry
 • 08C – Persim Berry
 • 08D – Lum Berry
 • 08E – Sitrus Berry
 • 08F – Figy Berry
 • 090 – Wiki Berry
 • 091 – Mago Berry
 • 092 – Aguav Berry
 • 093 – Iapapa Berry
 • 094 – Razz Berry
 • 095 – Bluk Berry
 • 096 – Nanab Berry
 • 097 – Wepear Berry
 • 098 – Pi*** Berry
 • 099 – Pomeg Berry
 • 09A – Kelpsy Berry
 • 09B – Qualot Berry
 • 09C – Hondew Berry
 • 09D – Grepa Berry
 • 09E – Tamato Berry
 • 09F – Cornn Berry
 • 0A0 – Magost Berry
 • 0A1 – Rabuta Berry
 • 0A2 – Nomel Berry
 • 0A3 – Spelon Berry
 • 0A4 – Pamtre Berry
 • 0A5 – Watmel Berry
 • 0A6 – Durin Berry
 • 0A7 – Belue Berry
 • 0A8 – Liechi Berry
 • 0A9 – Ganlon Berry
 • 0AA – Salac Berry
 • 0AB – Petaya Berry
 • 0AC – Apicot Berry
 • 0AD – Lansat Berry
 • 0AE – Starf Berry
 • 0AF – Enigma Berry

Mã cheat Pokemon Emerald để mua Hold Item

ma lenh cheat pokemon emerald 7 jpg

Các bản đồ khác nhau trong game

Các bạn nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong đó xxx là các mã số bên dưới:

 • 0B3 – Brightpowder
 • 0B4 – White Herb
 • 0B5 – Macho Brace
 • 0B6 – Exp Share
 • 0B7 – Quick Claw
 • 0B8 – Soothe Bell
 • 0B9 – Mental Herb
 • 0BA – Choice Band
 • 0BB – Kings Rock
 • 0BC – Silverpowder
 • 0BD – Amulet Coin
 • 0BE – Cleanse Tag
 • 0BF – Soul Dew
 • 0C0 – Deep Sea Tooth
 • 0C1 – Deep Sea Scale
 • 0C2 – Smoke Ball
 • 0C3 – Everstone
 • 0C4 – Focus Band
 • 0C5 – Lucky Egg
 • 0C6 – Scope Lens
 • 0C7 – Metal Coat
 • 0C8 – Leftovers
 • 0C9 – Dragon Scale
 • 0CA – Light Ball
 • 0CB – Soft Sand
 • 0CC – Hard Stone
 • 0CD – Miracle Seed
 • 0CE – Black Glasses
 • 0CF – Black Belt
 • 0D0 – Magnet
 • 0D1 – Mystic Water
 • 0D2 – Sharp Beak
 • 0D3 – Poison Barb
 • 0D4 – Nevermeltice
 • 0D5 – Spell Tag
 • 0D6 – Twistedspoon
 • 0D7 – Charcoal
 • 0D8 – Dragon Fang
 • 0D9 – Silk Scarf
 • 0DA – Up-Grade
 • 0DB – Shell Bell
 • 0DC – Sea Incense
 • 0DD – Lax Incense
 • 0DE – Lucky Punch
 • 0DF – Metal Powder
 • 0E0 – Thick Club
 • 0E1 – Stick
 • 0FE – Red Scarf
 • 0FF – Blue Scarf
 • 100 – Pink Scarf
 • 101 – Green Scarf
 • 102 – Yellow Scarf

Mã cheat Pokemon Emerald để mua Pokeball

ma lenh cheat pokemon emerald 8 jpg

Đồ họa cute

Các bạn nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong đó xxx là các mã số bên dưới:

 • 001 – Master Ball
 • 002 – Ultra Ball
 • 003 – Great Ball
 • 004 – Poke Ball
 • 005 – Safari Ball
 • 006 – Net Ball
 • 007 – Dive Ball
 • 008 – Nest Ball
 • 009 – Repeat Ball
 • 00A – Timer Ball
 • 00B – Luxury Ball
 • 00C – Premier Ball

Một số mã cheat Pokemon Emerald khác

Cheat Daycare miễn phí

 • 1DA9FE17 7458

Cheat trứng Pokemon nở nhanh

 • 7FB3E3CF 5926
 • F6708213 C64C
 • 1FAA2974 F601
 • 2752D611 F8C2
 • A0EEABBF 887E
 • DF53B34D 6C1B
 • 02C8F7EB B07E
 • 58171E87 4C1E
 • 29E5A9DF 366F

Khi các bạn tham khảo bài viết trên, thì đó là các chia sẻ của ThaoCode về cách sử dụng, nhập mã lệnh Cheat Pokemon Emerald một cách chi tiết nhất. Để những ai có nhu cầu, có thể tham khảo và áp dụng để có thể vượt qua các thử thách khi chơi game Pokemon Emerald nhé.