Quy định sử dụng

Quy định sử dụng

Khi mọi người, truy cập vào ThaoCode thì nên xem qua những quy định sử dụng của ban quản trị Website ngay bên dưới!

Đối với người dùng

  • Tuân thủ mọi chính sách, quy định do ThaoCode đưa ra nhằm đảm bảo mọi có thể sử dụng mọi tài nguyên do Website Thaocode.com cung cấp.
  • Không sử dụng các ngôn ngữ đã kích, gây kích động người khác chống phá lại các quy định của ban quản trị đưa ra.
  • Mọi hành vi xuyên tạc, chống phá lại các quy định của ban quản trị đều bị xóa khỏi hệ thống trên Website.
  • Hành vi tuyên truyền, sử dụng các hình ảnh, văn bản gây kích động đều bị xóa bỏ.

Đối với đối tác

  • Những ai, muốn hợp tác với Website thì vui lòng gửi Email về cho ban quản trị Website.
  • Không sử dụng hình ảnh, văn bản trên Website khi chưa có sự cho phép từ ban quản trị.
  • Ban quản trị Website ThaoCode, rất vui vẻ và hứng thu với những thiện chí hợp tác từ phía các đối tác.

Đối với ban quản trị ThaoCode

  • Mọi quy định đưa ra, có thể sửa đổi mà không cần báo trước.

Mọi người khi truy cập ThaoCode, vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng trước khi tham khảo các nguồn tài liệu có trên Website nhé!