Link 1 anstad.com, Link 2 sosmap.net, Link 3 cultureandyouth.org, Link 4 xoilac1.site, Link 5 phongkhamago.com, Link 6 myphamtocso1.com, Link 7 greenparkhadong.com, Link design https://ripe-cuisine.com, Link blog https://6686.blog, Link express https://giseleintimates.com/,
Kênh kết nối

Key Photoshop, kích hoạt bản quyền Photoshop CS5, CS6 vĩnh viễn

Ứng dụng | by Hoàng Ngọc Hùng

Bài viết chia sẻ một số list key Photoshop active bản quyền vĩnh viễn để kích hoạt Photoshop CS5, CS6 miễn phí dành cho các bạn có nhu cầu sử dụng.

Photoshop một trong những công cụ, phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp mà một khi nhắc đến bộ công cụ này thì ai thường xuyên edit hình ảnh không thể nào không biết đến tác dụng tuyệt vời của nó. Được Adobe cho ra mắt người dùng từ khá lâu, nhưng cũng giống các phần mềm khác khi muốn kích hoạt bản quyền củ bộ công cụ này thì mọi người cần dùng đến key Photoshop.

Tuy nhiên, để có được list key Photoshop active bản quyền vĩnh viễn của bộ công cụ này thì mọi người cần bỏ ra một số tiền để mua. Nhưng ở bài viết này, ThaoCode sẽ chia sẻ một số list key bản quyền Photoshop mà mình đã update được.

Key Photoshop là gì?

key photoshop 1 jpg

Phần mêm Photoshop CS6

Key Photoshop là một dạng mã kích hoạt, do nhà phát hành Adobe tạo ra nhằm bảo vệ bản quyền cho phần mềm Photoshop hay bất kỳ sản phẩm nào do Adobe phát hành.

Xem thêm: Công cụ Photoshop Online tiện ích

Để sở hữu bộ key này, thì mọi người cần phải bỏ ra một số tiền nhất định để mua key kích hoạt bản quyền Photoshop CS5, CS6 ở các đại lý ủy quyền của Adobe.

Key Photoshop CS5 mới nhất tháng 04/2024

Hiện nay, vẫn còn đang rất nhiều người đang sử dụng bộ Photoshop CS5 nên nhu cầu tìm kiếm list key Photoshop CS5 còn rất nhiều đấy nhé.

 • 1330-1270-2109-5153-8837-9231
 • 1330-1953-8438-8500-7117-3533
 • 1330-1158-3088-0438-6574-0867
 • 1330-1361-6670-4304-7886-6688
 • 1330-1241-0674-5648-4729-1904
 • 1330-1397-1014-7571-2817-1355
 • 1330-1250-9206-4495-3796-9368
 • 1330-1331-8999-1502-9478-2917
 • 1330-1281-8916-6015-7348-5124
 • 1325-1558-5864-4422-1094-1126
 • 1325-1958-5864-4422-1094-1178
 • 1330-1615-1663-0498-6205-1791
 • 1330-1953-8438-8500-7117-3533
 • 1330-1158-3088-0438-6574-0867
 • 1330-1229-6975-5285-6957-5367
 • 1330-1979-8805-1771-3236-6920
 • 1330-1412-8335-5009-5945-5806
 • 1330-1273-0645-3090-0296-3987
 • 1330-1707-7604-4076-3330-1320
 • 1330-1126-8389-5347-7026-1516
 • 1330-1438-4657-0503-2409-9339
 • 1330-1178-1469-1838-5933-3301
 • 1330-1892-3397-6011-5572-9542
 • 1330-1839-2965-7190-2921-7032
 • 1330-1634-5298-7483-7429-2348
 • 1330-1182-4704-3825-8468-6637
 • 1330-1239-8564-2010-9537-5618
 • 1330-1327-3782-7399-1623-8098
 • 1330-1517-3781-6362-7596-5660
 • 1330-1784-8793-4389-9013-7031
 • 1330-1634-1083-3217-5769-6738
 • 1330-1230-2480-2284-9907-7831
 • 1330-1985-9548-0538-9132-8266
 • 1330-1860-3020-5244-9087-9860
 • 1330-1303-4803-9383-5764-1887
 • 1330-1917-9737-6056-2348-8338
 • 1330-1529-0181-7064-0812-5708
 • 1330-1490-3607-6017-1703-3666
 • 1330-1952-3599-5063-6930-4999
 • 1330-1118-2169-5554-5043-0261
 • 1330-1110-9105-9055-3111-7284
 • 1330-1685-9773-7697-3445-2035
 • 1330-1533-0435-5877-8941-4272
 • 1330-1999-4537-9060-0531-0793
 • 1330-1034-4141-3047-8214-8252
 • 1330-1929-6463-4119-2326-8897
 • 1330-1476-0242-7221-7595-5287
 • 1330-1741-0512-0515-6113-5177
 • 1330-1908-9073-0059-2540-9960
 • 1330-1747-1837-0235-2132-9526
 • 1330-1797-0253-1334-7490-5663
 • 1330-1733-4174-7963-6070-7017
 • 1330-1956-5317-2294-1430-2819
 • 1330-1429-9724-3330-8740-0962
 • 1330-1033-6147-5059-6457-1125
 • 1330-1222-8963-3991-7297-3163
 • 1330-1171-1752-4071-7174-4921
 • 1330-1675-2224-7908-0483-9470
 • 1330-1751-3954-5932-4027-8369
 • 1330-1902-1155-7486-5392-4937
 • 1330-1884-7103-9750-5288-0745
 • 1330-1564-6857-1825-4424-2580
 • 1330-1181-2251-2391-0598-2720
 • 1330-1811-7312-5925-0349-7885
 • 1330-1175-1961-4193-2939-0377
 • 1330-1639-2041-5770-5896-9616
 • 1330-1639-2041-5770-5896-9616
 • 1330-1369-9780-1730-5273-9901
 • 1330-1477-8408-3494-0279-4881
 • 1330-1628-4937-8926-0449-2395
 • 1330-1231-4414-2502-0307-1737
 • 1330-1650-4225-6586-8325-4296
 • 1330-1936-0520-3608-5098-5953
 • 1330-1749-9032-1249-1547-3573
 • 1330-1598-6199-6204-1393-2297
 • 1330-1017-4973-5979-4456-4318
 • 1330-1449-8820-3304-4167-0326
 • 1330-1449-5075-1278-6653-6706
 • 1330-1721-2295-7818-1196-1795
 • 1330-1686-9521-5292-4314-5234
 • 1330-1577-6717-2644-0201-3452
 • 1330-1812-9976-7376-3619-7788
 • 1330-1693-6681-7992-6154-5305
 • 1330-1330-9487-6863-3141-6995
 • 1330-1855-5829-6260-5297-4791
 • 1330-1398-9844-0655-1090-2029
 • 1330-1766-1287-0374-6297-2066
 • 1330-1487-3773-0966-8339-7892
 • 1330-1435-2737-2654-1875-7391
 • 1330-1712-3408-0762-3460-2988
 • 1330-1965-3225-8133-6047-5198
 • 1330-1231-8830-5523-9790-0894
 • 1330-1976-5963-7054-5338-8058
 • 1330-1191-8126-4409-3346-4556
 • 1330-1473-1826-6761-9764-1274
 • 1330-1999-1456-2136-0749-8980
 • 1330-1808-5440-8189-7186-4422
 • 1330-1660-6373-6657-7631-9650
 • 1330-1585-7221-6639-0492-8474
 • 1330-1698-1239-6948-3264-2220
 • 1330-1339-8374-0034-0256-6069
 • 1330-1215-4162-9040-0011-8986
 • 1330-1834-9396-1592-0882-7648
 • 1330-1498-9381-3923-2016-9256
 • 1330-1432-2271-6065-1690-5810
 • 1330-1275-2391-3950-5956-7695
 • 1330-1735-0312-6215-8838-2642
 • 1330-1005-0079-4254-1804-5011
 • 1330-1564-3223-7938-1850-0010
 • 1330-1037-5865-0090-5296-1619
 • 1330-1865-7345-2740-3060-9465
 • 1330-1790-6746-1637-9165-0104
 • 1330-1467-6416-2434-4440-8899
 • 1330-1592-0336-6692-2665-3687
 • 1330-1938-2798-9581-5411-7269

Key Photoshop CS6 mới nhất tháng 04/2024

Mới đây, bản Photoshop CS6 vừa được cập nhật mang đến nhiều tính năng vượt trội hoàn toàn so với bản CS5 trước đó.

Tham khảo: Key Office 365, cách kích hoạt bản quyền Office 365 vĩnh viễn

 • Photoshop CS6
 • Illustrator CS6
 • InDesign CS6
 • Acrobat X Pro
 • Bridge CS6
 • Media Encoder CS6

Key:

 • Windows: 1408-1551-7746-1230-1606-3819
 • Mac: 1408-0923-5852-7233-9858-6163CS6
 • Illustrator CS6
 • InDesign CS6
 • Dreamweaver CS6
 • Flash Professional CS6
 • Acrobat X Pro
 • Bridge CS6
 • Media Encoder CS6
 • Fireworks CS6

Key:

 • Windows: 1543-1629-9495-4496-3504-3227
 • Mac: 1543-0044-1398-4731-9571-1123
 • After Effects CS6
 • Photoshop CS6 Extended
 • Adobe Audition CS6
 • SpeedGrade CS6 Bridge CS6
 • Prelude CS6
 • Illustrator CS6
 • Encore CS6
 • Flash Professional CS6
 • Media Encoder CS6

Key:

 • Windows: 1328-1510-8572-2936-9669-5797
 • Mac: 1328-0128-1741-7178-5800-0268
 • Illustrator CS6
 • InDesign CS6
 • Acrobat X Pro
 • Flash Professional CS6
 • Flash Builder 4.6 Premium Edition
 • Dreamweaver CS6
 • Fireworks CS6
 • Adobe Premiere Pro CS6
 • After Effects CS6
 • Adobe Audition CS6
 • SpeedGrade CS6
 • Adobe Prelude CS6
 • Encore CS6
 • Bridge CS6
 • Media Encoder CS6

Key:

 • Windows: 1325-1605-7197-6687-3810-3419
 • Mac: 1325-0649-7811-4978-7504-1029
 • 1330-1971-4830-5668-6067-1762
 • 1330-1912-2628-0850-0232-4869
 • 1330-1148-0472-2735-6555-0617
 • 1330-1544-4195-8131-3034-5634
 • 1330-1886-0283-4688-9152-2034
 • 1330-1118-3174-6558-8260-5378
 • 1408-1551-7746-1230-1606-3819
 • 1543-1629-9495-4496-3504-3227
 • 1328-1510-8572-2936-9669-5797
 • 1325-1605-7197-6687-3810-3419
 • 1325-0949-2080-9819-3777-3230
 • 1325-0160-5283-9851-2671-8951

Key cho Adobe Photoshop CS6 Premium

 • 1330-1903-8430-6965-5066-7797
 • 1330-1432-3831-6833-2544-0251
 • 1330-1197-9752-8394-2011-8121
 • 1330-1030-7045-9470-6140-9141
 • 1330-1595-6290-1452-7185-4110
 • 1330-1934-8633-1998-4544-4196

Key Photoshop CS6 Extended (Bản mở rộng)

 • 1330-1886-0283-4488-9152-2034
 • 1330-1544-4195-8131-3034-5634
 • 1330-1118-3174-6558-6067-1762
 • 1330-1565-9963-8317-9679-4859
 • 1034-1505-1959-4345-4552-3350
 • 1192-1619-8075-7381-8072-8056
 • 1132-1574-8953-2784-0165-6423
 • 1023-1201-4558-7208-9934-9544
 • 1330-1971-4830-5668-6067-1762
 • 1330-1544-4195-8131-3034-5634
 • 1330-1912-2628-0850-0232-4869

Như vậy, tùy theo mục đích sử dụng và bản Photoshop hiện tại của mình mà mọi người đang dùng để lựa chọn list Key Photoshop cho phù hợp. ThaoCode sẽ cố gắng, update nhiều mã key Photoshop mới nhất tháng 04/2024 ở bài viết này để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người đang cần.