Link 1 anstad.com, Link 2 sosmap.net, Link 3 cultureandyouth.org, Link 4 xoilac1.site, Link 5 phongkhamago.com, Link 6 myphamtocso1.com, Link 7 greenparkhadong.com, Link 8 xmx21.com, Link design 686.design, Link blog 6686.blog, Link express 6686.express,
Kênh kết nối

Key Win 8, Cách Active Windows 8.1 bản quyền vĩnh viễn

Ứng dụng | by Hoàng Ngọc Hùng

Bài viết chia sẻ một số Key Win 8 và cách active Windows 8.1 bản quyền vĩnh viễn cực kỳ đơn giản và dễ hiểu mà bất kỳ ai trong các bạn cũng để có thể cài đặt được.

Windows 8.1 hệ điều hành của Microsoft, được phát hành vào những năm 2013 và trải qua nhiều phiên bản khác nhau (các bản bổ sung các tính năng mới) thì hệ điều hành này vẫn được khá nhiều người sử dụng. Và một điều mà nhiều người tìm kiếm, đó chính là Key Win 8 để Active bản quyền nhằm kích hoạt hết các tính năng của hệ điều hành này.

Nhằm hỗ trợ người dùng, ThaoCode chia sẻ một số Key và cách Active bản quyền Windows 8/8.1 bản quyền vĩnh viễn.

Key win 8 là gì?

key win 8 1 jpg

Màn hình Win 8

Key Win 8 là một mã kích hoạt, bao gồm một dãy kí tự với sự kết hợp của chữ, số nhằm tạo ra các chuỗi mã riêng biệt. Nó được tạo ra, quy định bởi nhà phát hành Microsoft nhằm kích hoạt được tất cả các tính năng của Win 8/8.1 bản quyền.

Xem thêm: Key Win 11, Cách Active Windows 11 bản quyền vĩnh viễn

Thông thường, mỗi key Windows 8 chỉ dùng duy nhất trên một máy tính PC và có thời hạn vĩnh viễn.

Mọi người, có thể tham khảo List Key Win 8/8.1 mới nhất tháng 04/2024 ở bên dưới để kích hoạt bản quyền vĩnh vễn của hệ điều hành này nhé.

Tham khảo: Update list Key Win 10 mới nhất tháng 04/2024

 • Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 • Professional: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
 • Enterprise: MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
 • Windows 8.1: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 • Windows 8.1 Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
 • Windows 8 Pro với Media Center: GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
 • Windows 8: FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
 • Windows 8 Pro: XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
 • Windows 8 Pro với Media Center: RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW
 • FB4WR – 32NVD – 4RW79 – XQFWH – CYQG3
 • T3NJK – 3P683 – 2T7BJ – 2X27F – 8B2KV
 • HB39N – V9K6F – P436V – KWBTC – Q3R9V
 • 6PN82 – R4BBH – XX8K2 – DCK84 – VMFDH
 • QGR4N – 78PMD – KCRQ7 – 83BXT – YG667
 • BTNJ7 – FFMBR – FF9BH – 7QMJ9 – H49T7
 • G9XNM – YYY38 – 8R9HM – YFPTX – T8XT7
 • CR8NG – 63KCR – X2MPD – G7M7P – GQ4DH
 • NGMMV – FVDXB – QP6XF – 9FTRT – P7F9V
 • 7TWWK – WNB2W – VRVPV – XG6RV – MBFDH
 • HN42W – QF3D6 – 2KM6W – C79XK – JW8XV
 • RFQ3N – 4Y4XR – JY9PV – 883PR – BY2KV
 • VC972 – N7YXW – G9WQY – VBDP4 – GXT67
 • 2VTNH – 323J4 – BWP98 – TX9JR – FCWXV
 • D7KN2 – CBVPG – BC7YC – 9JDVJ – YPWXV
 • N4WY8 – DVW92 – GM8WF – CG872 – HH3G7
 • ND8P2 – BD2PB – DD8HM – 2926R – CRYQH
 • MX8BN-XTMQ6-F72H3-33FHX-DYGTM
 • RMYNJ-3BFC3-RYX66-G8FPQ-7T8K3
 • 4WPNB-F8F68-P2RYR-Y7QFW-33R9V
 • 6P3RV-NKC86-WKBPP-MRDHT-WW8XV
 • 6W4NX-R4K9W-2HGYR-7XYDB-6VF9V
 • CGWVF-N3VMK-CVG7W-MBB9Y-MY2KV
 • D46QW-N3M4H-RY93J-DPMPY-43G67
 • QGQN6-KVGDF-3RYWW-XRWTM-88CKV
 • QHRT7-BNHCX-W43BC-FPYBR-K4PKV
 • TXPW4-R4NQM-44JJ2-TY6TD-M7RDH
 • W8NRD-JQY8C-MYKKG-HYJK6-V49T7
 • CQ2PJ-C7MJC-T3RBP-NMWJH-2RYRQ
 • JRMHB-9F327-NDT76-4T9KR-DJXWD
 • 4PQWW-PPNY7-XJ8RJ-V6C4T-FVRFQ
 • 9DDD3-84PXF-QNPXF-3PV8Q-G8XWD
 • TWHQX-8CH4Y-39DN9-VD7MG-WW8Y3
 • GY8MV-86KDB-4XGNP-X3Y76-72WY3
 • JC9DV-2P37N-DKD3W-MKKV4-6Q4FQ
 • HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 • 28VNV-HF42G-K2WM9-JXRJQ-2WBQW
 • XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
 • 34NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 • FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
 • PGB97-GJMN2-XB3CX-T86FB-88CM3
 • B783Q-MB34J-NG6K3-WH82J-82KWD
 • 66HJB-X2N4J-Y42JB-T6GDB-RCWY3
 • XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
 • DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
 • NF32V-Q9P3W-7DR7Y-JGWRW-JFCK8
 • Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
 • 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498
 • 9XNM-YYY38-8R9HM-YFPTX-T8XT7
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F
 • YMMV-FVDXB-QP6XF-9FTRT-P7F9V
 • CR8NG-63KCR-X2MPD-G7M7P-GQ4DH
 • MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7
 • ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
 • 4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
 • BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV
 • HB39N-V9K6F-P436V-KWBTC-Q3R9V
 • XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV
 • RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • BTNJ7-FFMBR-FF9BH-7QMJ9-H49T7
 • QGR4N-78PMD-KCRQ7-83BXT-YG667
 • DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
 • KKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XV
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
 • JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • 3FCND-JTWFM-24VQ8-QXTMB-TXT67
 • GX9N8-4H2FH-D987T-BQ9GK-XKT67
 • FJKDI-3DRJD-7D38SO-DFNDJ-FJKDI
 • DHJSU-V9KF6-FHJDU-KWBTC-DFJDU
 • 4NMMK-QJH7K-F38H2-FQJ24-2J8XV
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • 3NHJ7-3WWQK-4RFTH-8FHJY-PRYQH
 • 988NM-XKXT9-7YFWH-H2Q3Q-C34DH
 • TGXN4-BPPYC-TJYMH-3WXFK-4JMQH
 • N9C46-MKKKR-2TTT8-FJCJP-4RDG7
 • Q4NBQ-3DRJD-777XK-MJHDC-749T7
 • DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
 • KKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XV
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
 • JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • DFHJDU-QJH7K-FJDJ-FQJ24-DFJD
 • 3FCND-JTWFM-24VQ8-QXTMB-TXT67
 • GX9N8-4H2FH-D987T-BQ9GK-XKT67
 • FJKDI-3DRJD-7D38SO-DFNDJ-FJKDI
 • DHJSU-V9KF6-FHJDU-KWBTC-DFJDU

Khi mọi người, muốn Active Win 8/8.1 với List Key trên thì hãy thực hiện theo các bước mà mình cha sẻ ở dưới.

Bước 1: Ở giao diện chính, mọi người nhấn vào biểu tượng This PC => chọn Properties để mở giao diện System.

Bước 2: Trong giao diện System, bạn nhấp chuột vào dòng Activate Windows ở góc dưới bên phải màn hình.

key win 8 2 jpg

Chọn Activate Windows

Bước 3: Trong hộp thoại hiện ra, mọi người hãy nhập 25 chữ số mã kích hoạt Window phù hợp với phiên bản mình đang sử dụng. Sau đó bạn nhấn Next để tiếp tục.

key win 8 3 jpg

Nhập mã như hình

Như vậy, ở bài viết trên ThaoCode đã tổng hợp tất cả các Key Win 8 và các Active bản quyền của hệ điều hành Windows 8.1 nói chung để mọi người có thể tham khảo và áp dụng.